duminică, 13 iulie 2014

Asociația Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania (A.S.A.R.S.)


Asociația Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania (A.S.A.R.S) a fost constituită la data de 13 iulie 2014 în Madrid la inițiativa unui număr de 21 de membrii fondatori. Aceștia și-au ales prin vot secret pentru o durată de 1 an un Comitet de conducere format din:
1. Gelu Vlașin - președinte
2. Marius Gîrniță - vicepreședinte
3. Marin Dumitrescu - vicepreședinte
4. Mioara Rîșnoveanu - secretar
5. Mariana Vlad - trezorier
6. Dragoș Cosmin Popa - membru
7. Lina Florea - membru
Cei 21 de membrii fondatori sunt: Gelu Vlașin, Marius Gîrniță, Marin Dumitrescu, Mioara Rîșnoveanu, Mariana Vlad, Dragoș Cosmin Popa, Lina Florea, Nina Vasile, Sorin Dinco, Mihaela Horumbete, Ana Mitrica, Flori Maracovschi, Cristina Vlasin, Vasile-Eugen Barz, Ioana Irina, Mihai Marcel Chis, Marin Trasca, Nona Furnica, Nicolae Petriman, Dica F. Alexandru și Emilia Lefca.
Asociația are ca principale obiective:
 • Organizare de activități care promovează cultura, artele și literatura și colaborări în festivități, festivaluri tradiționale atât la nivel local cât și la nivel național sau internațional.
 • Inițiativa și impulsionarea producerii și difuzării culturii (pictură, teatru, literatura, muzică etc. ) din perspectiva locală, regională, națională și internațională.
 • Editarea, producerea, difuzarea și promovarea cărților, a materialului audio-video (CD, DVD) fie prin intermediul înființării unei edituri proprii fie prin intermediul parteneriatelor cu alte edituri
 • Colaborarea și coordonarea cu  toate acele instituții publice și private, civile, culturale și sociale care au obiective similare cu această Asociație.
 • Elaborarea de studii și informări asupra situației literaturii, artelor și a culturii în general și difuzarea informației culturale.
 • Urmărirea convocărilor publice și realizarea de proiecte pentru obținerea subvențiilor care să ajute la îndeplinirea obiectivelor propuse de această asociație.
 • Desfășurarea și crearea proiectelor și atelierelor care să impulsioneze schimbul cultural, artistic și literar între România și Spania și alte țări ale Uniunii Europene.
 • Servicii de reprezentare și agenți literari pentru scriitori atât români cât și spanioli sau din alte țări, și reprezentare pentru oricare alt tip de artiști.
 • Servicii de informare prin intermediul acțiunilor continue, despre toate resursele legale, juridice, laborale, sociale și culturale disponibile cu derivare către resursele existente.
 • Întâlniri, seminarii, congrese, concursuri, simpozioane, expoziții și dezbateri despre importanța literaturii, artelor și culturii, și asupra schimburilor culturale și artistice la nivel local, regional, național și internațional.  
 • Participare în federații autonome, statale, rețele naționale și internaționale, care au aceleași obiective
 • Seminarii, cursuri de formare și dezbateri destinate profesioniștilor care își desfășoară munca în mediul literar, artistic sau cultural în general. 
 • Realizarea campaniilor de sensibilizare și promovare  a volunatriatului în activitățile asociației.
 • Desfășurarea orcărui tip de activitate socială, culturală, științifică, tehnologică sau de oricare altă natură adecvată pentru îndeplinirea scopurilor specifice.
 • Campanii de sensibilizare a populației în general cu privire la literatura română și spaniolă, artelor și culturii în general.
 • Difuzarea lucrărilor și manifestărilor culturale ale artiștilor români, scriitorilor, poeților, muzicienilor pictorilor etc.
 • Participarea activă și permanentă în forumuri, conferințe și organe de lucru relaționate cu artiștii, scriitorii, poeții, pictorii,muzicienii, etc. 
 • Realizarea de cursuri și ateliere de creație, literare, culturale, turistice, accesul la noile tehnologii de promovare culturală
 • Conferințe și întâlniri culturale, reflecții și schimburi de experiență și bune practici cu entități de artiști străini și autohtoni, în ambitul național și internațional.
 • Pentru a-și îndeplini scopurile, Asociația va putea organiza orice fel de evenimente și acțiuni legale (conferințe, seminarii, dezbateri, publicații, evenimente culturale, proiecte de cooperare, sociale, culturale, artistice și analoage). De asemenea, va putea realiza atâtea studii sau lucrări câte consideră necesare. De asemenea va putea semna convenții, alianțe și contracte cu terți sau cu oricare alte instituții publice și/sau private care urmăresc aceleași scopuri specifice.  Va putea primi de asemenea donații și sponsorizări ca sursă de finanțare.  

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu