marți, 22 iulie 2014

Diverbium - Dialoguri Interculturale Itinerante #2

A fost minunată și cea de-a 2ª ediție a proiectului Diverbium - Dialoguri Interculturale Itinerante - un proiect care își propune să utilizeze spațiile neconvenționale pentru promovarea literaturii române. Realizator proiect: Asociacion Cultural Diverbium. Coordonator proiect: Gelu Vlaşin. Colaborator principal: A.S.A.R.S. / Cofinanțator: DPRRP. Dacă prima ediție s-a desfășurat în localitatea Parla (Madrid) în incinta Bisericii Ortodoxe Românești, ediția cu nr. 2 a poposit într-un restaurant din localitatea Vallecas. Am avut parte de poezie de calitate: Dica F. AlexandruMarius GîrnițăMarin Dumitrescu, Sorin Dinco,Lina Florea, Dragos Cosmin PopaRaquel ViejobuenoMariana VladMioara Risnoveanu (în română, spaniolă și engleză), am vorbit despre Dadaism și despre Tristan Tzara, am ascultat muzică românească interpretată excelent la taragot (Nicolae Petriman), am ascultat 2 interpreți de muzică folk Nona Furnica șGelu Aldea) și două interprete de muzică populară Ana Mitrica și Mary Carmen Acfel) + Mocirița by Cristina Vlasin. O atmosferă de adevărată sărbătoare a bucuriei în mijlocul unei mulțimi româno - spaniole. Cea de-a 3ª ediție va avea loc la sfârșitul lunii august de asemenea într-un spațiu neconvențional: în aer liber, într-un parc public foarte cunoscut.

Asociația Culturală Diverbium (Asociacion Cultural Diverbium) este o organizație culturală non profit care are ca scop promovarea culturii române și sprijinul schimburilor culturale între România și Spania și alte țări ale Uniunii Europene. Sprijină acțiuni, în colaborare cu alte organizații sociale și culturale, din diverse domenii ale culturii: literatura, muzica, pictură etc. Promovează, elaborează și gestionează proiecte de acțiune socială și culturală, de cooperare pentru dezvoltare și codezvoltare, schimburi de bune practici, schimburi culturale atât la nivel local cât și la nivel regional, național și internațional. Asociația Diverbium sprijină colaborarea și schimburile de experiențe literare, culturale și turistice cu diferite organizații, promovând organizarea rețelele de informare, organizare precum și acordurile de colaborare. Elaborează și implementează programe și proiecte cu caracter social, turistic, literar și cultural inclusiv cu grupuri de persoane în situație de vulnerabilitate sau excluziune. Promovează și facilitează dezvoltarea artistică a tinerilor scriitori și artiști în general prin intermediul proiectelor formative și socio-culturale. Susține colaborarea cu instituții similare atât pe plan local cât și pe plan regional, național și internațional. Apără și susține Drepturile și libertățile individuale, recunoscute în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în Tratatele Internaționale pe baza legilor specifice din țara de reședință. Favorizează dezvoltarea și sprijină participarea activă a tinerilor scriitori și artiști în general pentru deplina integrare în toate aspectele relaționate cu societatea actuală. Realizează studii care să reflecte realitatea socio-culturală dar și rolul pe care-l au tinerii scriitori și artiști în societatea actuală.Foto by Lina Florea

duminică, 13 iulie 2014

Asociația Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania (A.S.A.R.S.)


Asociația Scriitorilor și Artiștilor Români din Spania (A.S.A.R.S) a fost constituită la data de 13 iulie 2014 în Madrid la inițiativa unui număr de 21 de membrii fondatori. Aceștia și-au ales prin vot secret pentru o durată de 1 an un Comitet de conducere format din:
1. Gelu Vlașin - președinte
2. Marius Gîrniță - vicepreședinte
3. Marin Dumitrescu - vicepreședinte
4. Mioara Rîșnoveanu - secretar
5. Mariana Vlad - trezorier
6. Dragoș Cosmin Popa - membru
7. Lina Florea - membru
Cei 21 de membrii fondatori sunt: Gelu Vlașin, Marius Gîrniță, Marin Dumitrescu, Mioara Rîșnoveanu, Mariana Vlad, Dragoș Cosmin Popa, Lina Florea, Nina Vasile, Sorin Dinco, Mihaela Horumbete, Ana Mitrica, Flori Maracovschi, Cristina Vlasin, Vasile-Eugen Barz, Ioana Irina, Mihai Marcel Chis, Marin Trasca, Nona Furnica, Nicolae Petriman, Dica F. Alexandru și Emilia Lefca.
Asociația are ca principale obiective:
 • Organizare de activități care promovează cultura, artele și literatura și colaborări în festivități, festivaluri tradiționale atât la nivel local cât și la nivel național sau internațional.
 • Inițiativa și impulsionarea producerii și difuzării culturii (pictură, teatru, literatura, muzică etc. ) din perspectiva locală, regională, națională și internațională.
 • Editarea, producerea, difuzarea și promovarea cărților, a materialului audio-video (CD, DVD) fie prin intermediul înființării unei edituri proprii fie prin intermediul parteneriatelor cu alte edituri
 • Colaborarea și coordonarea cu  toate acele instituții publice și private, civile, culturale și sociale care au obiective similare cu această Asociație.
 • Elaborarea de studii și informări asupra situației literaturii, artelor și a culturii în general și difuzarea informației culturale.
 • Urmărirea convocărilor publice și realizarea de proiecte pentru obținerea subvențiilor care să ajute la îndeplinirea obiectivelor propuse de această asociație.
 • Desfășurarea și crearea proiectelor și atelierelor care să impulsioneze schimbul cultural, artistic și literar între România și Spania și alte țări ale Uniunii Europene.
 • Servicii de reprezentare și agenți literari pentru scriitori atât români cât și spanioli sau din alte țări, și reprezentare pentru oricare alt tip de artiști.
 • Servicii de informare prin intermediul acțiunilor continue, despre toate resursele legale, juridice, laborale, sociale și culturale disponibile cu derivare către resursele existente.
 • Întâlniri, seminarii, congrese, concursuri, simpozioane, expoziții și dezbateri despre importanța literaturii, artelor și culturii, și asupra schimburilor culturale și artistice la nivel local, regional, național și internațional.  
 • Participare în federații autonome, statale, rețele naționale și internaționale, care au aceleași obiective
 • Seminarii, cursuri de formare și dezbateri destinate profesioniștilor care își desfășoară munca în mediul literar, artistic sau cultural în general. 
 • Realizarea campaniilor de sensibilizare și promovare  a volunatriatului în activitățile asociației.
 • Desfășurarea orcărui tip de activitate socială, culturală, științifică, tehnologică sau de oricare altă natură adecvată pentru îndeplinirea scopurilor specifice.
 • Campanii de sensibilizare a populației în general cu privire la literatura română și spaniolă, artelor și culturii în general.
 • Difuzarea lucrărilor și manifestărilor culturale ale artiștilor români, scriitorilor, poeților, muzicienilor pictorilor etc.
 • Participarea activă și permanentă în forumuri, conferințe și organe de lucru relaționate cu artiștii, scriitorii, poeții, pictorii,muzicienii, etc. 
 • Realizarea de cursuri și ateliere de creație, literare, culturale, turistice, accesul la noile tehnologii de promovare culturală
 • Conferințe și întâlniri culturale, reflecții și schimburi de experiență și bune practici cu entități de artiști străini și autohtoni, în ambitul național și internațional.
 • Pentru a-și îndeplini scopurile, Asociația va putea organiza orice fel de evenimente și acțiuni legale (conferințe, seminarii, dezbateri, publicații, evenimente culturale, proiecte de cooperare, sociale, culturale, artistice și analoage). De asemenea, va putea realiza atâtea studii sau lucrări câte consideră necesare. De asemenea va putea semna convenții, alianțe și contracte cu terți sau cu oricare alte instituții publice și/sau private care urmăresc aceleași scopuri specifice.  Va putea primi de asemenea donații și sponsorizări ca sursă de finanțare.  

miercuri, 2 iulie 2014

DIVERBIUM - Dialoguri interculturale itinerante #1

DIVERBIUM – DIALOGURI INTERCULTURALE ITINERANTE își începe incursiunea ibercă ! Prima ediție a avut loc duminică 29 iunie 2014 începând cu ora 17:00 în localitatea PARLA (Madrid) - Calle Sancha Barca No. 1. Invitați speciali scriitorii: Marin Dumitrescu, Nina Vasile, Marius Gîrniță, Elisabeta Boțan, Dragos Cosmin Popa, Lina Florea, Eugen Barz și muzicienii: Cristina Vlasin, David Sanz Reverte, Nona Furnica, Emanuel Cojocaru, Ana Mitrica. Proiectul DIVERBIUM – DIALOGURI INTERCULTURALE ITINERANTE este organizat de Asociația Culturală Diverbium din Madrid (Asociacion Cultural Diverbium) și beneficiază de cofinanțare din partea MAE / DPRRP (Departamentul Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni). Într-o atmosferă de adevărată sărbătoare sala pusă la dispoziție de către Parohia Ortodoxă Română din Parla a devenit neîncăpătoare. Recitalul de poezie a ridicat ropote de aplauze iar partea muzicală s-a dovedit un deliciu cultural pentru toate gusturile. Dacă la poezie stilurile diferite ale autorilor au făcut diferența în schimb la partea muzicală am avut parte de folk, jazz, balade și chiar de muzică populară, spre încântarea celor prezenți care au fost senzibilizați până la lacrimi de către invitații speciali. Coordonatorul acestui proiect, scriitorul Gelu Vlașin a prezentat publicului 7 mari scriitori români din toate timpurile cu promisiunea ca la fiecare ediție să prezinte alți 7 mari scriitori. De data această au fost prezentați: Mihai Eminescu, Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Emil Cioran, Tudor Arghezi, Lucian Blaga și George Călinescu. Artista Cristina Vlașin a cordonat la rându ei programul muzical nu înainte însă de a prezenta 7 mari muzicieni români din toate timpurile: George Enescu, Hariclea Darclee, Ciprian Porumbescu, Cella Delavrancea, Maria Tănase, Gheorghe Zamfir și Anca Parghel.


 Asociația Culturală Diverbium (Asociacion Cultural Diverbium) este o organizație culturală non profit care are ca scop promovarea culturii române și sprijinul schimburilor culturale între România și Spania și alte țări ale Uniunii Europene. Sprijină acțiuni, în colaborare cu alte organizații sociale și culturale, din diverse domenii ale culturii: literatura, muzica, pictură etc. Promovează, elaborează și gestionează proiecte de acțiune socială și culturală, de cooperare pentru dezvoltare și codezvoltare, schimburi de bune practici, schimburi culturale atât la nivel local cât și la nivel regional, național și internațional. Asociația Diverbium sprijină colaborarea și schimburile de experiențe literare, culturale și turistice cu diferite organizații, promovând organizarea rețelele de informare, organizare precum și acordurile de colaborare. Elaborează și implementează programe și proiecte cu caracter social, turistic, literar și cultural inclusiv cu grupuri de persoane în situație de vulnerabilitate sau excluziune. Promovează și facilitează dezvoltarea artistică a tinerilor scriitori și artiști în general prin intermediul proiectelor formative și socio-culturale. Susține colaborarea cu instituții similare atât pe plan local cât și pe plan regional, național și internațional. Apără și susține Drepturile și libertățile individuale, recunoscute în Declarația Universală a Drepturilor Omului, în Tratatele Internaționale pe baza legilor specifice din țara de reședință. Favorizează dezvoltarea și sprijină participarea activă a tinerilor scriitori și artiști în general pentru deplina integrare în toate aspectele relaționate cu societatea actuală. Realizează studii care să reflecte realitatea socio-culturală dar și rolul pe care-l au tinerii scriitori și artiști în scoietatea actuală.

 * fotografii de la acest eveniment: https://www.facebook.com/lina.florea.7/posts/659652327459176